fbpx

Mesec: junij 2023

Na portal SPOT s 1. 7. 2023 po podatke za obračun nadomestila plače

Na portalu SPOT se s 1. julijem 2023 uvaja nov e-postopek, prek katerega bodo lahko delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) pridobili podatke za potrebe obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov.

Nova storitev poenostavlja postopek pridobivanja podatkov za izračun osnove nadomestila plače.

Elektronski dostop do podatkov FURS za obračun nadomestila plače

Nov e-postopek se uvaja na podlagi novega sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 , namenjen pa je delodajalcem, ki ob pripravi obračuna nadomestila plače za svoje novo zaposlene delavce ne razpolagajo s podatki o osnovi za to nadomestilo.

Za potrebe obračuna nadomestila plače se s strani FURS zagotavljajo podatki iz obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazci) in iz obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazci). Upravičenost do prejema teh podatkov, ki so davčna tajnost, bo delodajalec izkazal z izbiro izdanega elektronskega bolniškega lista (eBOL).

Za januar 2024 bodo delodajalci lahko za svoje zaposlene pridobili podatke tudi na podlagi elektronskega potrdila o darovanju krvi (ePODK), ki se bo lahko v letu 2024 prav tako prevzemalo preko sistema SPOT.

Delodajalec bo tako pridobil podatke za obračun nadomestila plače v breme delodajalca in tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Na portalu SPOT bo nov e-postopek na voljo od 1. julija 2023 naprej, delodajalec pa bo lahko pridobil podatke za obračun nadomestila v breme delodajalca in tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme ZZZS. V primeru obračuna nadomestila plače v breme ZZZS bo mogoče pridobiti podatke o osnovah od 1. januarja 2022 naprej, v primeru obračuna nadomestila plače v breme delodajalca pa od 1. marca 2023 naprej. 

Za dostop do novega postopka bo treba urediti pooblastilo

Za nove uporabnike portala SPOT so informacije o pogojih za uporabo portala na voljo na stani https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/ .

Do novega postopka bo lahko dostopal zakoniti zastopnik podjetja/poslovnega subjekta. V primeru če zakoniti zastopnik ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa sam ne bo izvajal postopkov preverbe višine osnove, lahko dostop do postopka in podatkov izbrani osebi uredi s pooblastilom.

Vlogo za ureditev pooblastila lahko uredite na pisnem obrazcu. Novi obrazci za urejanje pooblastil bodo na voljo predvidoma po 19. 6. 2023.

Pooblastilo pa bo lahko zakoniti zastopnik od 1. 7. 2023 uredil tudi elektronsko na portalu SPOT.

Podrobnejše informacije o novem postopku spremljajte na portalu SPOT.

Vir: spot.gov.si