fbpx

Računovodski nadzor

Računovodki nadzor pride v poštev za srednja in velika podjetja, ki imajo svoj lasten računovodsko oz. knjigovodski oddelek in potrebujejo zunanji nadzor ali pomoč.

Delo poteka na vašem računovodskem informacijskem sistemu

 • znotraj vašega računovodskega oz. knjigovodskega oddelka s kontrolo poskrbimo za pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih in knjigovodenju,
 • svetujemo vam na področju davkov, ter drugih poslovnih procesov;
 • poskrbimo za nastavitve in izboljšave vašega računovodskega sistema na osnovi vaših zamisli in poslovanja;
 • po potrebi prevzamemo del računovodsko knjigovodskih storitev, izdelavo zaključnih računov, poročil organom, ustanovam ipd.

Način dela:

 • priklop na vaš računovodsko infromacijski sistem preko oddaljenega dostopa;
 • periodični obiski na sedežu vašega podjetja.

V celoti pa lahko tudi poskrbimo za organizacijo in vzpostavitev ali prenovo vašega notranjega računovodskega ali knjigovodskega oddelka.

Cilji:

 • zagotoviti čim bolj kvaliteno računovodenje in knjigovodenje za podjetje.
 • optimizacija računovodskega procesa v podjetju;
 • optimizacija stroškov računovodskega procesa v podjetju.

Primerno za podjetja, ki:

 • jim je pomembno, da same knjigovodsko obdelajo čim več dokumentacije;
 • imajo osebje, ki poseduje osnove knjigovodstva ter je redoljubno in natančno, da je samo sposobno pridobivati  sprotne informacije, ki jih podjetje potrebuje za svoje poslovanje;
 • imajo osebje ki poseduje osnovno poznavanje davčnih predpisov, oz. kateri DDV je potrebno obračunati in poznavanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do odbitka vstopnega DDV.

Kaj nudimo:

 • organizacija in vzpostavitev vašega ineternega računovodskega oz. knjigovodskega oddelka;
 • svetovanje pri nabavi in implementaciji računovodskega informacijskega sistema (programa);
 • implementacija računovodskega informacijskega sistema (programa);
 • izobraževanje za uporabo računovodskega informacijskega sistema
 • izobraževanje vašega kadra na področju osnov knjigovodstva ter davčnih prepisov;
 • organizacija dela v vašem računovodskem oz. knjigovodskem oddelku;
 • računovodski nadzor, po zaključenem postopku.